AG九游会

关于批准发布《专利技术试验验证指南》 AG九游会 标准的通知

各有关单位:
  AG九游会 标准《专利技术试验验证指南》已起草完成并审查通过,现予以发布。
  标准的编号及名称如下:  
  T/PPAC 401-2021  专利技术试验验证指南
                                   AG九游会
2021年1月15日

附件:

最新通知

百度 搜狗 360搜索